امروز : ۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت
.: شرکت سهامی گیلان کشتار ، عرضه کننده مرغ تازه ، مرغ منجمد و فرآورده‌های حاصل از گوشت مرغ در بسته‌بندی بهداشتی :.       .: در پس سالها تلاش و تجربه است که چنین کیفیت و اعتماد همگانی شکل می‌گیرد :.       
نمایش آب و هوای
وضعیت جوی
تصویر وضعیت جوی جاری
وضعیت جوی جاری خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت جوی امروز خطا در دریافت اطلاعات
دمای جاری (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداقل دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
طلوع و غروب
طلوع آفتاب خطا در دریافت اطلاعات
غروب آفتاب خطا در دریافت اطلاعات
اتمسفر
رطوبت (درصد) خطا در دریافت اطلاعات
میزان دید (کیلومتر) خطا در دریافت اطلاعات
فشار هوا (میلی بار) خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت فشار هوا خطا در دریافت اطلاعات
باد
دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
درجه جهت باد خطا در دریافت اطلاعات
سرعت (کیلومتر در ساعت) خطا در دریافت اطلاعات
آب و هوای فردا
تصویر وضعیت جوی
وضعیت جوی فردا خطا در دریافت اطلاعات
حداقل دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
تصویر وضعیت جوی
حداقل دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت جوی خطا در دریافت اطلاعات
تصویر وضعیت جوی
حداقل دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت جوی خطا در دریافت اطلاعات
تصویر وضعیت جوی
حداقل دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت جوی خطا در دریافت اطلاعات
نمایش آب و هوای
وضعیت جوی جاری خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت جوی امروز خطا در دریافت اطلاعات
دمای جاری خطا در دریافت اطلاعات
حداقل دما خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما خطا در دریافت اطلاعات
اطلاعات بيشتر
Powered By : Mahyanet.com
Copyright ©2024 sgks.ir All rights reserved